Khi lên hình, tôi cũng giống như tôi ở nhà thôi nhưng tôi cố gắng làm sao làm tốt hơn nữa thì càng tốt. Mà, nói chung với các bà vợ thì tốt bao nhiêu cũng chưa đủ.