Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng'

Gốc
Bạn có biết, phía sau cánh cổng Đại học mà nhiều người ước mơ được một lần bước vào lại gắn liền với những “bế tắc” mà chỉ sinh viên mới có thể hiểu hết được?

Cuộc sống ở giảng đường Đại học không phải lúc nào cũng như những gì bạn vẫn tưởng tượng đâu nhé. Có nhiều khi bạn sẽ rơi vào bế tắc và cảm thấy chán nản, thậm chí bạn không biết rồi tương lai sẽ đi về đâu.

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 1

Ai cũng bảo lên Đại học là cơ hội để kiếm việc làm thêm, nhưng là làm phục vụ, chạy bàn, gia sư, hay phát tờ rơi?

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 2

Mình học cái này ra rồi để làm gì? Liệu mình có xin được việc bởi những thứ mình đang học không?

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 3

Tại sao mình không thể có được bạn bè thân ở trường Đại học?

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 4

Có phải mình đang rất phí phạm thời gian không?

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 5

Mình đang học cái gì thế này? Tại sao có quá nhiều thứ mới và mình bắt buộc phải học hết chúng?

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 6

Mình đang học cái gì thế này? Tại sao có quá nhiều thứ mới và mình bắt buộc phải học hết chúng?

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 7

Kỹ năng mềm, ai sẽ dạy, và học ở đâu?

Mọi người đều có thể dễ dàng kiếm được học bổng - mình thì không!

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 8

Tấm bằng Đại học có thực sự cần thiết ở thời đại này không?

Với nhiều người, Đại học không chỉ là một 'giấc mơ màu hồng' - Ảnh 9

Học Đại học chán quá!

Tin nóng

Tin mới