Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Với Thông tư 13, nhà, đất dự án có trở về giá trị thực?

Hanoinet - Liệu sắp tới, giá nhà, đất dự án có trở về giá trị thực khi Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ XD, Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực vào tháng 6 tới?

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=62974