Theo Cục Thống kê TP.Hà Nội: Tính đến hết tháng 3.2010, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 1.510,4 tỉ đồng, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 126% so với thực hiện tháng 2.2010.

Như vậy, cả quý I/2010 đạt 3.594,3 tỉ đồng, bằng 62,8% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 14,5% so với kế hoạch năm 2010. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước đạt 2.106,6 tỉ đồng, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đạt 232,3 tỉ đồng, vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 473,6 tỉ đồng.