Thủ tướng ký công điện đốc thúc giải ngân đầu tư công

Thủ tướng ký công điện đốc thúc giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện...

18 liên quan

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 rất thấp, chỉ đạt 32,27%...

18 liên quan

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Cho đến nay, có 35 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân bảy tháng đạt dưới 40%; trong...

18 liên quan

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện...

18 liên quan

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đến nay vẫn còn 35.148 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (bằng 9,3% kế hoạch vốn được...

18 liên quan

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện...

18 liên quan

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 rất thấp, chỉ đạt 32,27%...

18 liên quan

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện...

18 liên quan

KBNN Phú Thọ: 'Điểm sáng' trong công tác giải ngân

Dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) còn thấp, nhưng vẫn có nhiều 'điểm...

18 liên quan