Đề xuất phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025

Đề xuất phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu...

7 liên quan

Phải phân cấp mạnh cho bộ, ngành, địa phương

Phải phân cấp mạnh cho bộ, ngành, địa phương

Theo kế hoạch, ngày 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), song hiện chưa có quyết định...

7 liên quan

Cơ cấu chi ngân sách nhà nước và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Cùng với quá trình đẩy mạnh đổi mới nền kinh tế đất nước, thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách nhà...

7 liên quan

'Hiếm nước nào phân bổ mỗi tỉnh một dự án như Việt Nam'

'So sánh với nhiều quốc gia trên thế giới, số lượng các dự án trong kế hoạch đầu tư của nước ta rất lớn và...

7 liên quan

Phát triển bền vững ĐBSCL: Huy động nguồn lực nội tại

Ngày 27-9, tại Cần Thơ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị 'Chuyển đổi mô hình phát...

7 liên quan

Có thể hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công?

Theo PGS - TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nếu quyết liệt thực hiện...

7 liên quan