Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
17 dự án UBND TP trình HĐND TP xem xét tạm ngưng là dự án nào?

17 dự án UBND TP trình HĐND TP xem xét tạm ngưng là dự án nào?

Báo Pháp Luật TP.HCM
3 giờ
Hơn 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nằm chờ phân bổ

Hơn 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nằm chờ phân bổ

Tạp chí VnEconomy
21 giờ
Thái Nguyên: Dự kiến phân bổ gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thái Nguyên: Dự kiến phân bổ gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Báo Xây Dựng
02/12/2022
Yêu cầu không trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương 2022

Yêu cầu không trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương 2022

Tạp chí Người Đưa Tin
01/12/2022
Đề nghị không trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022

Đề nghị không trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022

Báo Đầu Tư
01/12/2022
Còn trên 24 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư chưa được phân bổ

Còn trên 24 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư chưa được phân bổ

Thời báo Tài chính
30/11/2022
Thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Tạp Chí Tài Chính
28/11/2022
Rà soát để bảo đảm sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả

Rà soát để bảo đảm sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả

Báo Nhân Dân
28/11/2022
Phân bổ 7.497,732 tỷ đồng của vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương cho các Bộ

Phân bổ 7.497,732 tỷ đồng của vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương cho các Bộ

Báo Công Lý
28/11/2022
Bổ sung 88,6 triệu USD thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Bổ sung 88,6 triệu USD thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
28/11/2022
Bổ sung 88,6 triệu USD vốn nước ngoài cho 16 tỉnh phát triển y tế cơ sở vùng khó khăn

Bổ sung 88,6 triệu USD vốn nước ngoài cho 16 tỉnh phát triển y tế cơ sở vùng khó khăn

Báo Tiền Phong
28/11/2022
Bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Báo Đầu Tư
28/11/2022
Bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ

Bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ

Đại Biểu Nhân Dân
28/11/2022
Bố trí 88,6 triệu USD để đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Bố trí 88,6 triệu USD để đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Báo Công Thương
28/11/2022
Phương án phân bổ 7.498 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển

Phương án phân bổ 7.498 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển

Tạp chí Mekong Asean
28/11/2022
Bổ sung 88,6 triệu USD thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Bổ sung 88,6 triệu USD thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Báo Pháp Luật Việt Nam
28/11/2022
Bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Báo Sài Gòn Giải Phóng
28/11/2022