Vốn điều lệ Ngân hàng Phương Đông lên mức 4.000 tỷ đồng

Gốc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành Quyết định số 1382/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Theo Quyết định, Thống đốc NHNN sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông, Khoản c Điều 1 Quyết định của Thống đốc NHNN số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Phương Đông thành: “Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 (Bốn nghìn tỷ đồng)”.

Vốn điều lệ Ngân hàng Phương Đông lên mức 4.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Thống đốc NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng và giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc Ngân hàng TMCP Phương Đông thực hiện quy định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (6/7/2016) và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996, Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Đồng thời, Quyết định này thay thế Quyết định số 1059/QĐ-NHNN ngày 27/5/2015 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động đối với việc thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Ngày 5/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã có văn bản số 5017/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP An Bình tăng vốn điều lệ từ 4.797.999.760.000 đồng lên 5.320.000.000.000 đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình thông qua tại Nghị quyết ngày 27/4/2015.

Hòa Lộc

Tin nóng

Tin mới