(HQ Online)- Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đầu năm là 13,077 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2012.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: Thái Bình.

Tính đến ngày 20-10-2013 cả nước có 1.050 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 13,077 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2012 và 393 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,158 tỷ USD, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 19,234 tỷ USD, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 10 tháng năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,58 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012.

Trong 10 tháng đầu năm 2013 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 494 dự án đầu tư đăng ký mới. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 14,923 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,031 tỷ USD, chiếm 10,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 16 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 588,23 triệu USD.

Trong 10 tháng đầu năm 2013, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,842 tỷ USD, chiếm 25,2% tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,019 tỷ USD, chiếm 20,9% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,985 tỷ USD, chiếm 20,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong 10 tháng đầu năm 2013, không kể dầu khí ngoài khơi, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 51 tỉnh thành phố. Thái Nguyên là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,408 tỷ USD, chiếm 17,7% vốn đăng ký.

Với sự điều chỉnh tăng 2,8 tỷ USD vốn đầu tư của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa đứng thứ hai với 2,921 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư. Bình Thuận đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 2,03 tỷ USD, chiếm 10,6% vốn đăng ký.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 10 tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt 72,085 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,76% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 66,141 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 61,26% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2013 đạt 61,99 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 57,31% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,095 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 187 triệu USD.

Lương Bằng