(ANTĐ) - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, trong tháng 5-2010, đã có 97 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,5 tỷ USD.

Như vậy, 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 360 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn cam kết đầu tư đạt trên 7,1 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ 2009. Tuy nhiên, số dự án được tăng vốn lại đạt rất thấp. 5 tháng qua, có 107 dự án FDI đăng ký tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 403 triệu USD, bằng 8,6% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung cả cấp mới và tăng thêm, 5 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 7,5 tỷ USD, chỉ bằng 77% so với cùng kỳ 2009. Về tình hình giải ngân, trong tháng 5, giải ngân FDI đạt 1,1 tỷ USD, đưa con số này của 5 tháng đầu năm lên mức 4,5 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi tháng, giải ngân vốn FDI đạt khoảng 900 triệu USD/tháng.