Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến cuối tháng 7, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2,5 tỷ USD, tăng ​hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam tại nhà máy sản xuất của Intel tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Cụ thể, 284 dự án có vốn nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký đạt 2,02 tỷ USD (so với cùng kỳ tăng 35,2% về số dự án và tăng gấp 2,1 lần về vốn).

Ngoài ra, có 89 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 456,5 triệu USD (so với cùng kỳ tăng 48,3% về số dự án và tăng gấp 4,1 lần về vốn điều chỉnh).

Theo Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, chia theo ngành nghề, lĩnh vực công nghiệp có 34 dự án, vốn đầu tư 491,9 triệu USD (chiếm 24,2% tổng vốn cấp mới); thương mại 82 dự án, vốn đầu tư 112,5 triệu USD (chiếm 5,5%); kinh doanh bất động sản 4 dự án, vốn đầu tư 1,31 tỷ USD (chiếm 65%); hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 63 dự án, vốn đầu tư 45,8 triệu USD; thông tin truyền thông 48 dự án, vốn đầu tư 19,8 triệu USD.

Tính theo đối tác đầu tư, Anh vươn lên dẫn đầu trong tổng số 34 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố với số vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD (5 dự án), chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.

British Virgin Island có 7 dự án, vốn đầu tư 306,5 triệu USD (chiếm 15,1%). Hàn Quốc có 61 dự án, vốn đầu tư 210,5 triệu USD (chiếm 10,4%). Singapore có 47 dự án, vốn đầu tư 100,8 triệu USD (chiếm 5%)....

Ngược lại, trên địa bàn thành phố cũng có 19 dự án giải thể, chuyển tỉnh thành khác hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động với vốn đầu tư 69,7 triệu USD./.