Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển vượt khó

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vận...

12 liên quan

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa để 'gỡ khó' cho doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa để 'gỡ khó' cho doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy...

12 liên quan

Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ...

12 liên quan

Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ...

12 liên quan

Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu chính sách phát triển vận tải biển

Thủ tướng vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp...

12 liên quan

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ...

12 liên quan

Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ...

12 liên quan

Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ...

12 liên quan

Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ...

12 liên quan

Kiểm soát hiệu quả hoạt động của đội tàu pha sông - biển

Tháng 7-2014, sau một thời gian chuẩn bị, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chính thức công bố mở ba tuyến vận...

12 liên quan