Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vốn tín dụng chính sách 'gieo' no ấm giữa lòng cao nguyên đá

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách và một số chương trình, dự án của địa phương do ngân sách tỉnh và huyện ủy thác.

Tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Mèo Vạc, ông Dương Quyết Thắng đã nhất trí bổ sung 10 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc để thực hiện cho vay giải quyết việc làm và phát triển du lịch cộng đồng

Trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc đã hỗ trợ vốn cho trên 44.060 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với tổng số tiền gần 994 tỷ đồng. Trong đó, 27.802 lượt hộ nghèo, 1.588 lượt hộ cận nghèo, 1.974 lượt hộ mới thoát nghèo đã có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh, với mục đích không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 952 lao động có việc làm ổn định; 201 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động; 6.596 hộ trung bình, khá vay vốn để sản xuất, kinh doanh; 1.904 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 346 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; 2.888 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực nông thôn...

Ông Nguyễn Huy Sắc, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết, dòng vốn tín dụng chính sách góp phần nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt trên 13,3%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 1,95 triệu đồng/người/năm (năm 2002) lên 28 triệu đồng/người/năm (năm 2022).

Tới đây, sẽ có thêm nhiều người dân huyện Mèo Vạc bước qua nghèo khó khi dòng vốn tín dụng vẫn đang hỗ trợ 8.388 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống, với tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 363,8 tỷ đồng, gấp 20,23 lần so với thời điểm mới thành lập.

Không chỉ riêng vùng đất khó khăn Mèo Vạc, 20 năm qua, dòng vốn tín dụng chính sách đã trở thành trụ cột hỗ trợ trực tiếp người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách đến nay đạt 4.046,6 tỷ đồng/89.063 hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân 45 triệu đồng/hộ.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hà Giang từ 43,65% (năm 2016) giảm xuống còn 22,29% (cuối năm 2020), bình quân giảm 4,27%/năm. Trong đó, 6 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 33,51%; 8 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; chỉ còn 7 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ...

Đặc biệt, cùng với việc triển khai Chị thị số 40-CT/TW và nhu cầu cấp thiết cải thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế bền vững, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã dồn lực ủy thác vốn ngân sách địa phương qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện nhiều đề án kinh tế mang tính động lực, hứa hẹn những bứt phá mới cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thành quả là thế, song chặng đường giảm nghèo bền vững phía trước không ít khó khăn khi nhiều huyện nghèo của tỉnh Hà Giang có tỷ lệ hộ nghèo cao như Mèo Vạc vẫn còn tới 11.019 hộ (chiếm 64,07%); hộ cận nghèo là 1.944 hộ (chiếm 11,30%)… Vì vậy, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đề nghị, bên cạnh việc tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội bố trí thêm nguồn vốn cho địa phương, nhất là vốn giải quyết việc làm..., góp phần cùng tỉnh Hà Giang thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ghi nhận những ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng khẳng định, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ đáp ứng đủ nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Ông Dương Quyết Thắng cũng đề nghị, Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục chỉ đạo UBND và cơ quan các cấp của tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Hà An

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/von-tin-dung-chinh-sach-gieo-no-am-giua-long-cao-nguyen-da-d169648.html