(VietNamNet) - Số vốn vay của Tập đoàn Công nghiệp tàu Thủy (Vinashin) lên tới 2 tỷ USD, nhiều ý kiến lo ngại số vốn vay gấp nhiều lần vốn sở hữu, hoạt động của Vinashin có hiệu quả?