Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam được niêm yết 140 triệu cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán VOS.

Theo đó, ngày 8/9/2010, 140 triệu cổ phiếu của VOS chính thức giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu; biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu. Vốn điều lệ của công ty này là 1.400 tỷ đồng, trụ sở chính tại 215 phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2010 của VOS đạt 1.308,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,6 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 383 đồng. Được biết, năm 2010 Công ty dự kiến doanh thu đạt 2.419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 80,44 tỷ đồng và mức cổ tức dự kiến tối thiểu 5%.