VOV.VN - Đang đánh cá, anh Dũng phát hiện lưới mình mắc ở độ sâu, khi lặn xuống gỡ lưới thì phát hiện cánh máy bay.