Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoài quốc doanh (VPBank) đã đồng ý bán thêm 5% cổ phần cho Ngân hàng OCBC (Xingapo) để nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông chiến lược này tại VPBank lên mức 15%.