VSC: Forum One đã bán 100,000 cp

Gốc
Ngày 21/07/2015, Forum One - VCG Partners Vietnam Fund đã bán 100,000 cp của CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC), giảm tỷ lệ sở hữu từ 6.22% xuống còn 5.98%. Hiện tại, Forum One vẫn còn nắm giữ gần 2.47 triệu cp.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - VSC - BAO CAO THAY DOI SH CDL-VCG PARTNERS VF.JPG

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới