Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ký kết cung cấp dịch vụ Evoting cho 3 công ty quản lý quỹ: Kỹ Thương, SSI và Đầu tư Việt Nam.

VSD cung cap dich vu Evoting cho cac cong ty quan ly quy - Anh 1

Ảnh Internet

Evoting là hệ thống bỏ phiếu điện tử phục vụ công tác tổ chức ĐHCĐ, Đại hội nhà đầu tư nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền cho cổ đông của các tổ chức phát hành. Đây là giải pháp giúp các tổ chức phát hành tiết kiệm chi phí, thời gian tổ chức, đồng thời giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc thực hiện các quyền của mình.

Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc VSD cho biết, trong thời gian tới, VSD sẽ cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho việc lấy phiếu cổ đông bằng văn bản và bỏ phiếu thông qua các tờ trình, các nội dung họp ĐHCĐ cổ đông.

Thực tế, không ít cuộc họp ĐHCĐ của doanh nghiệp phải tạm hoãn vì không triệu tập đủ tỷ lệ cổ đông theo quy định. Chính vì vậy, việc bỏ phiếu điện tử sẽ giúp đảm bảo quyền biểu quyết của cổ đông với các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp, mà không bị hạn chế về địa lý và thời gian như trước. Đặc biệt, trong trường hợp nhiều doanh nghiệp tổ chức ĐHCĐ cùng ngày, cổ đông của nhiều doanh nghiệp có thể thực hiện quyền của mình thông qua Evoting.

Mặc dù vậy, theo VSD, trong giai đoạn đầu, các nhà đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia bỏ phiếu điện tử, mà phải thông qua các tổ chức đại diện có văn phòng ở nước sở tại, đó là ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán để giảm thiểu mức độ phức tạp của công nghệ và quy trình thực hiện.

Phú Khởi