(Vietstock) - CTCP Đầu tư & Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI) vừa báo lỗ 123 triệu đồng trong quý 3, lũy kế 9 tháng lãi ròng 3.7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của VSI cho thấy, doanh thu tăng mạnh 37% cùng kỳ khi đạt 93 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn chiếm 82 tỷ đồng đã làm lãi gộp giảm gần 10% khi đạt 11.3 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí tài chính tăng từ 1.9 tỷ đồng của cùng kỳ lên 7 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, VSI lỗ 123.7 triệu đồng, cùng kỳ có lãi 4.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 13% khi đạt 245 tỷ đồng và bằng 58% kế hoạch (420 tỷ đồng). Lãi trước thuế 5.9 tỷ đồng, giảm 67% cùng kỳ và đạt 16% kế hoạch.