CTCP Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8 (UPCoM: VT8) đã nộp hồ sơ chào bán 2,724,945 cp với giá chào bán dự kiến 20,000 đồng/cp theo tỷ lệ 100%.

Từ cuối tháng 10/2015 đến nay, giá cổ phiếu VT8 đang đứng yên ở mức 19,800 đồng/cp.