VTC hướng đến mô hình tập đoàn truyền thông

Gốc
ICTnews - Năm 2008, VTC đạt mức tăng trưởng 200% cùng với rất nhiều sự kiện lớn và quan trọng. Mục tiêu của VTC đến năm 2010 là trở thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện.

Tin nóng

Tin mới