Với việc nợ vay tăng gấp nhiều lần so với đầu năm nên mặc dù doanh thu tăng nhưng kết quả lãi ròng quý 3/2015 của CTCP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (HOSE: VTF) chỉ đạt 31 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý 3/2015, doanh thu VTF tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2014 đạt 1,348 tỷ đồng. Với việc giá bình quân nguyên liệu quý 3 cao hơn cùng kỳ 2014 nên giá vốn hàng bán tăng 34%, lên 1,280 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm hơn 20%, chỉ đạt 970 triệu đồng, lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và lãi tiền gửi giảm so với cùng kỳ 2014.

Trong khi đó, số dư tiền vay tăng mạnh đã khiến cho chi phí lãi vay lên 19.3 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Ngoài ra, sản lượng hàng hóa bán tăng cùng nhiều chi phí phát sinh so với cùng kỳ đã khiến cho chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 35% và 104%.

Kết quả, lãi ròng của VTF sụt giảm 40%, chỉ đạt hơn 31 tỷ đồng.

VTF: Ganh nang lai vay, loi nhuan quy 3 giam hon 40% - Anh 1

Lũy kế 9 tháng, VTF đạt doanh thu là 4,139 tỷ đồng, tăng 40% so với 3 quý đầu năm 2014, giá vốn hàng bán tăng 41% lên 3,932 tỷ đồng. Lãi ròng đạt hơn 115 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và thực hiện được 56% kế hoạch năm (200 tỷ đồng).

Tính đến 30/09/2015, nợ phải trả của VTF tăng đột biến lên 1,971 tỷ đồng, gấp 3.2 lần so với đầu năm. Phần lớn trong đó là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 342 lên 1,703 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

20151023_20151023 - VTF - Giai trinh chenh lech loi nhuan quy 3 - 2015.pdf

20151022_20151022 - VTF - Bao cao tai chinh qui 3 nam 2015.pdf

Phạm Trần