CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (mã CK: VTO) ngày 15.10 thông báo: 9 tháng đầu năm 2009, Cty ước đạt 874 tỉ đồng tổng doanh thu, hoàn thành 90% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 44 tỉ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm 2009.

(LĐ) - Mới đây, ĐHCĐ Cty đã thông qua việc phát hành thêm 20.000.000 CP với tỉ lệ là 3:1 để tái cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh. H.An