VTO: Thay đổi CT HĐQT

Gốc
Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã CK: VTO) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

Tin nóng

Tin mới