VTS dự kiến cổ tức tối thiểu 50%

Gốc
Nghị quyết HĐQT CTCP Viglacera Từ Sơn (VTS) đã thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2010. Theo đó, VTS dự kiến đạt 97 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 22,5 tỷ đồng trong năm 2010. Công ty cũng dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2010 tối thiểu ở mức 50%.

Năm 2009, VTS đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông 2 đợt tổng cộng là 80%, phần còn lại sẽ do ĐHCĐ vào ngày 27/3 tới đây quyết định. Cũng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ tạm dừng 1 lò nung để thực hiện công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng thiết bị năm 2010 từ ngày 12/2 đến ngày 15/3. Năm 2009, VTS đạt EPS hơn 14.000 đồng, Công ty cũng phấn đấu để duy trì được mức EPS trong năm 2010.

Tin nóng

Tin mới