Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về thời gian trả cổ phiếu thưởng đợt 2/2015 và cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 5% của CTCP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng (HNX: VTV).

Cụ thể, ngày GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1 và cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 5% là ngày 03/11. Cổ tức tiền mặt sẽ được chi trả vào ngày 10/12/2015.

Phạm Trần