VTV chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 18% vào ngày 5/7

Gốc
CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 với mức 8% và tạm ứng cổ tức 2017 với tỷ lệ 10%.

VTV chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 18% vào ngày 5/7 - Ảnh 1

Theo thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (HNX: VTV) quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8% (800 đồng/CP) năm 2016 và tạm ứng cổ tức 2017 với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/CP).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 5/7/2017 và ngày thực hiện là 28/7/2017.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VTV là hơn 31 triệu cổ phiếu. Như vậy, Công ty phải chi ra gần 56 tỷ đồng để trả cổ tức.

CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng được hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị xi măng và Công ty vận tải Bộ Xây dựng. Đến ngày 24/04/2006 chuyển thành CTCP Vật tư vận tải xi măng. Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vật tư dùng cho xi măng, kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh phụ tùng ô tô, đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại,…

Năm 2016, doanh thu thuần của VTV đạt hơn 3.261 tỷ đồng tăng nhẹ hơn 3% so với năm 2015. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty đạt hơn 57 tỷ tăng mạnh gần 40% so với năm 2015.

Được biết, VTV đã thông qua phương án chi trả cổ tức 15% cho năm 2016 và đã chi trả 7% cho đợt 1/2016 vào tháng 8/2016. Trong năm 2017, Công ty cũng có kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, VTV đặt mục tiêu doanh thu hơn 4.334 tỷ cao hơn 32,9% so với 2015. Trong khi đó, nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2017 là 157 tỷ đồng. Ước tính lợi nhuận trước thuế của VTV 5 tháng đầu năm 2017 là 75 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm.

Tin nóng

Tin mới