VTV sẽ tăng vốn lên 110 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK-online) Theo CTCP Vật tư Vận tải Xi măng (VTV), HĐQT Công ty vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 từ 65 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 13:9, với giá bằng 75% giá bình quân 5 phiên gần nhất. Ngày chốt danh sách dự kiến là ngày 18/11. Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để đầu tư dự án tòa nhà tại Nhân Chính. Năm 2010, VTV dự kiến phát hành tăng vốn giai đoạn 2 thêm 46 tỷ đồng, từ 110 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng. Dự kiến, vào cuối năm nay, dự án đầu tư xây dựng tòa nhà tại Nhân Chính sẽ được khởi công. Sau đó, VTV sẽ chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại 21B Cát Linh, Hà Nội. Kế hoạch năm 2009 của Công ty là 1.704 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận.

Tin nóng

Tin mới