Vụ án tranh chấp tài sản Cty CPKS Đất Quảng Chu Lai: Đâu mới là sự thật?

Gốc
Vụ án tranh chấp tài sản của Công ty cổ phần khoáng sản Đất Quảng Chu Lai sau khi VKSND tỉnh Quảng Nam kháng nghị toàn bộ bản án số 07/2017/KDTM-ST của TAND tỉnh Quảng Nam, giao hồ sơ về TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết theo quy định của pháp luật đã xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ và đâu mới là sự thật?

Nghịch lý một công ty có 2 Chủ tịch HĐQT

Theo thông báo triệu tập cuộc họp bất thường Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần khoáng sản Đất Quảng Chu Lai (ĐQCL) ngày 10/11/2017, ông Bùi Tiến Dũng với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty ĐQCL ký văn bản triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT, để chia lợi nhuận.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thượng Đắt khi nhận được thông báo đã phản ứng: ông mới là đương kim Chủ tịch HĐQT của công ty, ông không hề có đơn xin từ nhiệm và cũng không bị miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch HĐQT Cty ĐQCL, vì vậy ông Dũng không thể dùng chức danh Chủ tịch HĐQT mà chính ông đang nắm giữ để triệu tập thành viên HĐQT, và cũng không được ký các văn bản liên quan tới công ty trong thời gian giải quyết vụ kiện khi mà TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đang thụ lý.

Trong quyết định kháng nghị phúc thẩm của VKSND tỉnh Quảng Nam cũng đã khẳng định: “Việc bầu ông Dũng là Chủ tịch HĐQT không được thông báo cho các thành viên HĐQT trước khi họp vào ngày 16/5/2016 là không đúng quy định tại Khoản 7, Điều 31 Điều lệ Công ty và Khoản 6, Điều 153 Luật doanh nghiệp quy định”.

Do vậy việc vô cớ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đắt và bầu ông Bùi Tiến Dũng, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Cty ĐQCL là không đúng quy định của pháp luật (BL: 254), thể hiện rõ ý đồ hạ bệ nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty.

Văn bản phản hồi của ông Nguyễn Thượng Đắt- Chủ tịch HĐQT về thông báo triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT Công ty CPKS Đất Quảng Chu Lai ngày 10/11/2017 do ông Bùi Tiến Dũng ký với chức danh Chủ tịch HĐQT. Một Cty có 2 Chủ tịch HĐQT???

Như Báo TN&MT đã đưa tin trước đó, VKSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định kháng nghị phúc thẩm toàn bộ bản án số 07/2017/KDTM-ST ngày 13/9/2017 của TAND tỉnh Quảng Nam vì VKSND tỉnh Quảng Nam xét thấy: “Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ kiện TAND tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vi phạm việc xem xét đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật để giải quyết vụ kiện. Việc hủy bỏ biên bản số 03/ĐQCL/BBH-HĐQT ngày 16/5/2016; Nghị quyết số 01/ĐQCL/NQ-HĐQT ngày 16/5/2016 của Hội đồng quản trị; các Quyết định số 01,02 và 03/2016/QĐHĐQT ngày 18/5/2016 do ông Bùi Tiến Dũng ký với tư cách là Chủ tịch HĐQT Cty ĐQCL, VKSND tỉnh Quảng Nam khẳng định là có căn cứ chấp nhận (BL: 220 đến 224; 234 đến 237)”.

Luật sự Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, VP Luật sư Phiệt và Cộng sự - Đoàn LS Đà Nẵng cho rằng: Căn cứ vào nội dung kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Nam (trong đó có Nghị quyết số 03/2014/NQHĐQT- ĐQCL ngày 24/5/2014 của HĐQT Cty ĐQCL bầu ông Dũng là Chủ tịch HĐQT) đối với bản án số 07/2017/KDTM-ST của TAND tỉnh Quảng Nam, thì hiện nay TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đang thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật và chưa có bản án cuối cùng, nghĩa là ông Dũng chưa được pháp luật thừa nhận chức danh Chủ tịch HĐQT của Cty ĐQCL, nên việc ông Bùi Tiến Dũng dùng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT ký văn bản triệu tập cuộc họp thành viên HĐQT theo thông báo 10/11 là trái với quy định của pháp luật.

Nhiều dấu hiệu bất thường trong các Báo cáo tài chính

Từ năm 2009 - 2012, từ sổ nhật ký chung của công ty, ông Nguyễn Thượng Đắt- Chủ tịch HĐQT đã tổng hợp số tiền là 467.130.762.161 đồng, cùng với nội dung trao đổi của ông Bùi Tiến Dũng qua email ngày 24/4/2013, đã thông báo lợi nhuận công ty đạt được từ năm 2009 đến năm 2012 là 199.738.132.390 đồng. Dự kiến, chia lợi nhuận cho các cổ đông từ 50 đến 100 tỷ đồng.

Ông Đắt khẳng định số liệu này là hoàn toàn phù hợp với báo cáo của Ban giám đốc trước đại hội đồng cổ đông của công ty, được ghi nhận tại biên bản họp Hội đồng cổ đông ngày 25/4/2013 có đầy đủ chữ ký của cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính mà Bà Nguyễn Thị Hòa- Tổng Giám đốc Cty ĐQCL ký để nộp cho cơ quan thuế chỉ thể hiện lợi nhuận từ năm 2009 - 2012 là 7.463.376.752 đồng.

Tài liệu cuộc họp ngày 10/11/2017 do ông Bùi Tiến Dũng ký thể hiện lợi nhuận Cty bị lỗ, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng hoặc một đơn vị kiểm toán độc lập làm rõ vụ việc

Còn trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 13/9 năm 2017 của TAND tỉnh Quảng Nam, bà Hòa và ông Dũng đã cung cấp cho Tòa án một biên bản họp Đại hội cổ đông đề ngày 25/4/2013, (bản photocopy có công chứng) nội dung thể hiện “Lợi nhuận từ năm 2009 - 2012 ước tính 2,0 tỷ đồng, trong đó trích đầu tư các dự án và công ty liên kết hết gần 60 tỷ đồng.

Thế nhưng, theo thông báo gần đây nhất do ông Bùi Tiến Dũng ký về việc triệu tập thành viên HĐQT vào ngày 10/11/2017, kèm theo báo cáo lợi nhuận của công ty lại thể hiện: “Theo báo cáo tài chính đã gởi hàng năm cho các cổ đông, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai qua các năm như sau: Năm 2009: 22.868.981 đồng; Năm 2010: 1.658.349.022 đồng; Năm2011:1.622.460.747 đồng; Năm 2012: 4.159.698.002 đồng; Năm2013:519.859.486 đồng; Năm 2014: -4.245.166.354 đồng; Năm 2015: -3.319.984.363 đồng; Năm 2016: -7.000.467.714 đồng. Tổng cộng: -6.582.382.193 đồng. Lợi nhuận lũy kế từ năm 2009 đến năm 2015 là 418.085.521 đồng. Tuy nhiên, đến năm 2016 lỗ -7.000.467.714 đồng. Vì vậy đến nay, công ty bị lỗ lũy kế -6.582.382.193 đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị ngưng trệ. Vì vậy đề xuất mức chia cổ tức cho các năm từ 2009-2016 là 0%”.

Như vậy đâu mới là con số báo cáo lợi nhuận thật?

Theo Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, VP Luật sư Phiệt và Cộng sự - Đoàn LS Đà Nẵng thì: Muốn biết được đâu là con số thật, VKSND nên đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc hoặc mời một đơn vị kiểm toán độc lập thì mọi việc sẽ được làm sáng tỏ.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu cố tình làm giả để hợp thức hóa số liệu báo cáo tài chính nhằm trốn thuế và chiếm đoạt tài sản của công ty có thể khởi tố vụ án hình sự.

Dương Bùi