Giadinh.net - Một lần nữa dư luận lại phải nổi cơn thịnh nộ và lên tiếng trước một vụ hành ...