(TNO) Ngày 17.1, liên quan đến vụ "bảo mẫu" hành hạ trẻ em tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.2.2008.