Ngày 4.3, công văn của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc định hướng giải quyết các vấn đề vướng mắc của Bến xe (BX) Phía Nam Đà Nẵng do Tập đoàn (TĐ) Đức Long Gia Lai đầu tư tại Đà Nẵng đã được gửi đến UBND thành phố Đà Nẵng (CV số 2070/BGTVT-VT ngày 28.2.2014).

Nội dung công văn thông báo cho Đà Nẵng về quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ các BX Đà Nẵng đến các tỉnh, thành phố khác của Bộ GTVT là có BX Phía Nam Đà Nẵng. Đây là cơ sở để tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ BX Phía Nam Đà Nẵng đi các tỉnh, thành trong cả nước.

Công văn còn đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cho các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình UBND thành phố phê duyệt mạng lưới tuyến nội tỉnh và xe buýt đến BX Phía Nam Đà Nẵng, tạo điều kiện cho BX được phục vụ các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh và xe buýt của thành phố. Cuối cùng, Bộ GTVT cũng đề nghị chính quyền TP.Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm giải phóng mặt bằng phía trước BX Phía Nam theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra để tạo điều kiện cho BX Phía Nam hoạt động thuận lợi.

Về ba nội dung nêu trên, Báo Lao Động các số ra ngày 20-21.2.2014 đã đề cập những bất hợp lý trong chủ trương chính sách của TP.Đà Nẵng gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề cho TĐ Đức Long Gia Lai, khi đầu tư 130 tỉ đồng để xây dựng BX Phía Nam của TP.