Vụ các HTX vận tải đòi kiện Bộ GTVT: Bộ GTVT đã hiểu sai quy định

Gốc
Bộ GTVT cho rằng Bộ Tư pháp cũng "liên đới" trách nhiệm vì đã đồng ý với việc ban hành các văn bản liên quan đến HTX vận tải. Bộ Tư pháp khẳng định không có chuyện này và phản ứng ra sao?

Tin nóng

Tin mới