Hà Nội: Hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng/người

Hà Nội: Hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng/người

Hà Nội hỗ trợ nhân viên y tế: Kịp thời nhưng cần căn cơ, bài bản

Hà Nội hỗ trợ nhân viên y tế: Kịp thời nhưng cần căn cơ, bài bản

Hà Nội hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/nhân viên y tế

Hà Nội hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/nhân viên y tế

Nhân viên y tế ở Hà Nội được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng

Nhân viên y tế ở Hà Nội được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng

Hà Nội chi hơn 257 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế

Hà Nội chi hơn 257 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế

Hà Nội hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng

Hà Nội hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế hơn 257,8 tỉ đồng

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế hơn 257,8 tỉ đồng

Hà Nội thông qua Nghị quyết chi 257,8 tỉ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

Hà Nội thông qua Nghị quyết chi 257,8 tỉ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

Hà Nội hỗ trợ cao nhất 10 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế

Hà Nội hỗ trợ cao nhất 10 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế

Hà Nội hỗ trợ nhân viên y tế cao nhất 10 triệu đồng/người

Hà Nội hỗ trợ nhân viên y tế cao nhất 10 triệu đồng/người

Hà Nội quy định 3 mức hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế cơ sở công lập

Hà Nội quy định 3 mức hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế cơ sở công lập

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng/người

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng/người

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế mức cao nhất là 10 triệu đồng/người

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế mức cao nhất là 10 triệu đồng/người

Hà Nội dự kiến chi hơn 257,8 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

Hà Nội dự kiến chi hơn 257,8 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

Hà Nội dự kiến hỗ trợ cho nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng/người

Hà Nội dự kiến hỗ trợ cho nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng/người

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế mức cao nhất là 10 triệu đồng/người

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế mức cao nhất là 10 triệu đồng/người

Hà Nội: Xin ý kiến HĐND thành phố về mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành y tế Thủ đô

Hà Nội: Xin ý kiến HĐND thành phố về mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành y tế Thủ đô

Ngày 12/9 Hà Nội 'quyết việc' chi 257,8 tỷ đồng hỗ trợ cho nhân viên y tế

Ngày 12/9 Hà Nội 'quyết việc' chi 257,8 tỷ đồng hỗ trợ cho nhân viên y tế