Ngày 24-3, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn phản hồi về thông tin “An Giang - Cầu Thầy Phó liên tục kẹt xe” đăng trên Pháp luật TP.HCM ngày 4-3.