Sáu thách thức đặt ra cho ngành giáo dục trong năm học 2022 - 2023

Sáu thách thức đặt ra cho ngành giáo dục trong năm học 2022 - 2023

Nhìn thẳng vào sự thật ngành giáo dục

Nhìn thẳng vào sự thật ngành giáo dục

Ngành giáo dục phải nhìn thẳng vào sự thật

Ngành giáo dục phải nhìn thẳng vào sự thật

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngoài mong muốn xã hội thông cảm, ngành giáo dục cần nhìn thẳng hơn vào những bất cập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngoài mong muốn xã hội thông cảm, ngành giáo dục cần nhìn thẳng hơn vào những bất cập

Phải đảm bảo đủ giáo viên, trường lớp để thực hiện chương trình mới

Phải đảm bảo đủ giáo viên, trường lớp để thực hiện chương trình mới

Nóng chuyện thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Nóng chuyện thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Học phí không tăng nhưng giá dịch vụ giáo dục phải tính đúng, tính đủ'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Học phí không tăng nhưng giá dịch vụ giáo dục phải tính đúng, tính đủ'

Phó Thủ tướng: 'Chúng ta chưa thực sự trung thực trong giáo dục'

Phó Thủ tướng: 'Chúng ta chưa thực sự trung thực trong giáo dục'

Học văn hóa trong các trường nghề, Bộ GDĐT phải chỉ đạo cho tuyển sinh

Học văn hóa trong các trường nghề, Bộ GDĐT phải chỉ đạo cho tuyển sinh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năm học mới, tập trung quyết liệt đổi mới quản lý nhà nước, quản trị trường học

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năm học mới, tập trung quyết liệt đổi mới quản lý nhà nước, quản trị trường học

PTT Vũ Đức Đam: 'Bộ trưởng GD&ĐT không quyết được lương giáo viên'

PTT Vũ Đức Đam: 'Bộ trưởng GD&ĐT không quyết được lương giáo viên'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để học sinh 'phải tự nguyện' xin học thêm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để học sinh 'phải tự nguyện' xin học thêm

Phó Thủ tướng: Học phí phải tính đúng, tính đủ

Phó Thủ tướng: Học phí phải tính đúng, tính đủ

Cần thông cảm với khó khăn của ngành giáo dục

Cần thông cảm với khó khăn của ngành giáo dục

Phải đảm bảo đủ trường lớp, đủ giáo viên để thực hiện chương trình mới

Phải đảm bảo đủ trường lớp, đủ giáo viên để thực hiện chương trình mới

PTT Vũ Đức Đam: Bộ trưởng GD&ĐT không quyết định được lương giáo viên

PTT Vũ Đức Đam: Bộ trưởng GD&ĐT không quyết định được lương giáo viên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Giáo dục còn nhiều bất cập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Giáo dục còn nhiều bất cập