24H.COM.VN - Do chủ nhân bị vạch mặt, Jean-Pierre Treiber đã quyết định trả thù cô nhà báo ngay trong đêm hội Haloween. Bằng một liều thuốc ngủ cực cao, Jean-Pierre đã hạ gục Géraldine và bạn cô là Katia để rồi giết cả 2 người.