Đến nay, bà Hoa vẫn đang bị tạm giữ và chưa bị khởi tố. Điều mà dư luận rất quan tâm là bà Hoa sẽ bị xử lý như thế nào: Cơ quan chức năng có đủ căn cứ để khởi tố bà Hoa hay không, nếu có thì về tội gì? Giả sử không đủ căn cứ để khởi tố thì bà Hoa có bị xử phạt hành chính hay không, mức phạt ra sao? Có phải bồi thường không?