(VietNamNet) - Mặc dù mọi hoạt động của Ngân hàng Phương Nam vẫn diễn ra bình thường nhưng NHNN Chi nhánh Hà Nội đã theo dõi rất sát và có sự chuẩn bị để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.