Lầu năm góc đã xác nhận thời điểm vệ tinh do thám của Mỹ bị mất kiểm soát đâm vào trái đất vào cuối tháng hai, đầu tháng ba tới.