(VOV) - Nhận thức của người dân về quyền lợi người tiêu dùng chưa được cao, nhiều khi bị thiệt hại nhưng lại không lên tiếng đòi quyền lợi.

Toyota Việt Nam phải báo cáo về xe bị lỗi Liên quan đến vụ việc gần 9.000 xe Toyota Việt Nam bị lỗi kỹ thuật, đến nay người tiêu dùng vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc khắc phục, xử lý. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas). PV: Thưa ông, về vụ việc Toyota Việt Nam đưa xe bị lỗi kỹ thuật ra thị trường, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam có ý kiến như thế nào? Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Vụ việc này liên quan rất nhiều đến quyền lợi người tiêu dùng mà ở đây là quyền được đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Một trong những mục đích của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vấn đề đưa ra liên quan đến an toàn, đặc biệt là diện rất rộng, con số nhà sản xuất đưa ra khoảng 9.000 xe bị lỗi, còn theo kỹ sư Lê Văn Tạch thì nhiều hơn. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề kỹ thuật vì nó liên quan đến an toàn. Chúng tôi đã chủ động trao đổi với Cục Chất lượng hàng hóa, Bộ Khoa học Công nghệ, Cục Đăng kiểm. Đến nay, Cục Đăng kiểm đã ghi nhận việc Toyota Việt Nam chịu trách nhiệm khắc phục miễn phí. Cục Đăng kiểm cũng đã yêu cầu nhà sản xuất thông báo chính thức cho người đã mua xe biết địa điểm để khắc phục. Tôi cho bước đầu như thế có thể chấp nhận được. PV: Ngày 1/7 Luật Bảo vệ người tiêu dùng mới có hiệu lực. Trong trường hợp Toyota Việt Nam đưa xe bị lỗi kỹ thuật ra thị trường, người tiêu dùng có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Thực ra thì không phải đến khi có luật thì vấn đề này mới được giải quyết. Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành năm 1999 cũng đã nêu rõ, người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, có quyền đòi bồi thường thiệt hại. Cách giải quyết là thông qua hòa giải hoặc khiếu kiện. Ngoài ra, Luật Chất lượng ban hành năm 2007, vấn đề quyền người tiêu dùng cũng được quy định rõ cụ thể là quyền được thông tin trung thực, quyền được yêu cầu sửa chữa những khuyết tật hàng hóa và quyền đòi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra. PV: Hiện nay, nhiều người tiêu dùng chưa thấy hết được quyền lợi của mình. Ông có thể cho biết ý kiến của mình? Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Chúng tôi nhận thấy nhận thức của người dân về quyền lợi người tiêu dùng chưa được cao. Nhiều người tiêu dùng bị thiệt hại nhưng lại không lên tiếng đòi quyền lợi. Về phía cơ quan chức năng tuyên truyền chưa tốt, nên không phải ai cũng nắm rõ quyền lợi của người tiêu dùng. Tôi cho rằng vai trò của cơ quan chức năng đóng vai trò quan trọng, ngoài ra cần đến vai trò của các tổ chức, đoàn thể… Cùng với đó phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ và nắm vững để biết pháp luật quy định cho mình những quyền gì để tự bảo vệ. Khi nắm vững rồi thì cũng phải có ý thức với cả cộng đồng, bởi vì có khi với mình thiệt hại là nhỏ nhưng xã hội là rất lớn. Nếu làm ngơ sẽ vô tình tiếp tay thêm cho những nhà sản xuất, kinh doanh không chính đáng. Là một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chúng tôi rất vui mừng trước việc Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về cơ bản Luật đã điều chỉnh những gì có liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên tới đây, những văn bản dưới luật, cụ thể là thông tư, nghị định thì phải cụ thể hóa những vấn đề mà Luật đưa ra để làm sao những nguyên tắc được lượng hóa, để khi đi vào cuộc sống sẽ không bị vướng mắc. PV: Xin cảm ơn ông./.