Vừa dọn lũ, vừa chống bão

Gốc
Hôm qua 6.11, các tỉnh Trung Bộ đã ngớt mưa, mực nước các sông đã xuống nhưng nước lũ vẫn còn ngập nhiều vùng. Người dân miền Trung đang vừa dọn lũ vừa chống bão.

Tin nóng

Tin mới