TTO - Như một cách chia sẻ niềm vui Tết khi nhận những tấm vé về quê miễn phí, trong các ngày 18, 19, 20-1-2008, các SV trước khi về Tết cùng đến thăm 10 mái ấm, nhà mở tại TP.HCM.