Kể từ ngày Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (18-1-1950), mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực...