Vững ba trục

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp bộ, tỉnh năm 2021. Theo đó, Bắc Giang xếp thứ 10/63 tỉnh, TP cả nước, giữ nguyên vị trí so với năm trước.

Mặc dù các điểm của chỉ số thành phần cấu thành, gồm ba trục là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đều tăng nhưng thứ hạng của từng trục đã thay đổi so với năm trước cùng sự bứt tốc mạnh mẽ của nhiều tỉnh, TP nên Bắc Giang vẫn giữ nguyên vị trí thứ 10 trong hai năm qua. Điều này cho thấy, để tiếp tục giữ vững cũng như cải thiện thứ hạng những năm tới cần nỗ lực hơn nữa.

DTI là cơ sở để các địa phương tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của chính mình; cũng là cơ sở để so sánh với tỉnh, TP khác xem mình đã đi đúng hướng chưa và với tốc độ như thế nào trên chặng đường chuyển đổi số.

Năm 2020, trong 3 chỉ số cấu thành thì Bắc Giang có trục chính quyền số đứng thứ 7, kinh tế số đứng thứ 14, xã hội số đứng thứ 25 trên 63 tỉnh, TP thì chỉ số tương ứng năm 2021 vừa được công bố lần lượt xếp hạng 15, 9 và 9. Có thể thấy, kinh tế số, xã hội số đã có bước tiến vượt bậc thì trục chính quyền số lại tụt hạng.

Được biết, nhận thức rõ về vai trò, vị trí của chuyển đổi số, Bắc Giang đã sớm ban hành nghị quyết quan trọng về nội dung này; ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch nâng cao DTI năm 2022 và những năm tiếp theo… với mục tiêu khơi dậy khát vọng, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh có chỉ số đánh giá về chuyển đổi số thuộc nhóm 15 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước. UBND tỉnh, các ngành, đơn vị và địa phương tập trung cao cho chỉ đạo và thực hiện.

Thời gian qua, chuyển đổi số trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính quyền điện tử từng bước hình thành, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị; chính quyền kết nối với người dân và doanh nghiệp, làm thay đổi về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dựa trên công nghệ số, dạy và học trực tuyến, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh.

Người dân có thể sử dụng nhiều dịch vụ công tiện ích ngay tại nhà mình, mua – bán hàng hóa từ xa, thanh toán không dùng tiền mặt… Chuyển đổi số giúp cho công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thuận lợi hơn; người dân, doanh nghiệp và cộng đồng ngày càng được hưởng lợi.

Hai năm qua, thứ hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh mà Bắc Giang đạt được là sự ghi nhận, phản ánh đúng nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng để tiếp tục giữ vững hoặc nâng cao hơn nữa vị trí trên bảng xếp hạng cần tiếp tục cải thiện đồng bộ cả ba trục chỉ số thành phần là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bám sát kế hoạch nâng cao chỉ số DTI của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo, các ngành chức năng cần phân tích, đánh giá kỹ những mặt còn hạn chế, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, nhất là chỉ số chính quyền số để kịp thời tham mưu cho tỉnh giải pháp tháo gỡ. Chỉ khi không có trục nào giảm điểm và đều nâng hạng thì vị trí của tỉnh trên bảng xếp hạng DTI mới bền vững trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2025.

Bảo Khánh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/389042/vung-ba-truc.html