Hoạt động KH&CN ở các địa phương vùng Bắc Trung Bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu

Tại Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XII tổ chức tại Thanh Hóa mới đây, lãnh đạo các Sở KH&CN đã nêu lên những thành tựu nổi bật của KH&CN đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn trong phát triển hoạt động KH&CN; trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Bắc Trung Bộ; đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực tế triển khai, trong đó chú trọng chuyển giao và nhân rộng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, đặc biệt là đẩy mạnh liên kết vùng và ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp KH&CN.

Vung Bac Trung Bo: Day manh lien ket vung - Anh 1

Sản xuất, trồng dưa vàng bằng nhà lưới công nghệ Isarel tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa)

Theo Báo cáo tổng kết của Vụ Phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), trong giai đoạn 2014-2016, tổng chi đầu tư phát triển KH&CN cho 6 tỉnh trong vùng đạt trên 586 tỷ đồng, có 400 nhiệm vụ KH&CN được triển khai ở tất cả các lĩnh vực gồm: Khoa học tự nhiên với 40 nhiệm vụ, tập trung chủ yếu vào công tác điều tra, khảo sát và phân tích điều kiện tự nhiên; Khoa học xã hội 56 nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học cho các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; Khoa học nhân văn 42 nhiệm vụ, chủ yếu hướng vào nội dung nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc; Khoa học kỹ thuật và công nghệ 67 nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm chính của các doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường; Khoa học Y dược 56 nhiệm vụ, tập trung làm chủ và phát triển y tế kỹ thuật cao; Khoa học nông nghiệp 139 nhiệm vụ, tập trung vào phát triển một số sản phẩm được coi là mũi nhọn, chủ lực của vùng.

Các hoạt động KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có địa chỉ ứng dụng cụ thể, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu. Trong đó ưu tiên các sản phẩm chủ lực, mang tính tiềm năng của từng địa phương trong một số lĩnh vực như nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng, y tế… Nhiều kết quả đã được ứng dụng thành công, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chú trọng công tác đánh giá trình độ công nghệ

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vùng Bắc Trung Bộ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, như vấn đề môi trường biển, thiên tai, nguồn nhân lực, vẫn còn nhiều lao động địa phương chưa được qua đào tạo, nhất là ở vùng núi. Mặc dù rất giàu sản phẩm chủ lực về thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt, nhưng sự tham gia của doanh nghiệp còn mờ nhạt, do đó chưa phát triển mạnh thương hiệu sản phẩm cho toàn vùng.

Vung Bac Trung Bo: Day manh lien ket vung - Anh 2

Nghiên cứu, phát triển các giống mía chất lượng cao, sạch bệnh bằng công nghệ nuôi cấy mô với quy mô công nghiệp tại Cty CP Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa)

Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật đã được chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, do trình độ sản xuất, trình độ công nghệ chưa cao, mức độ cơ giới hóa chưa đồng đều, nên chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của vùng. Thời gian qua, nhận thức của địa phương về tầm quan trọng của KH&CN cũng như việc ứng dụng KH&CN đã có chuyển biến nhưng vẫn thiếu những giải pháp cụ thể để đưa chính sách KH&CN vào cuộc sống, liên kết vùng cho các sản phẩm chủ lực chưa chặt chẽ.

Theo Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa Lê Minh Thông, trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng hiện nay, các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển bền vững cần phải đổi mới công nghệ, đầu tư cho hoạt động KH&CN. Tuy nhiên, để đổi mới công nghệ có hiệu quả, việc đánh giá trình độ công nghệ là hết sức cần thiết. Kết quả đánh giá công nghệ sẽ cho các doanh nghiệp biết được trình độ công nghệ của mình ở mức nào so với công nghệ hiện có cũng như trình độ công nghệ so với các doanh nghiệp khác, từ đó doanh nghiệp sẽ có quyết sách đầu tư, đổi mới công nghệ phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh; giảm thiểu rủi ro không đáng có.