Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vững bước trên con đường thời đại được mở ra từ cách mạng Tháng Mười

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Cách đây 90 năm, cuộc cách mạng XHCN Tháng Mười Nga đã giành thắng lợi. Đó là cuộc cách mạng mở đầu sự nghiệp "giải phóng nhân loại khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa" để xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108771&sub=50&top=37