Những đồn đoán về các dự án đang triển khai, hoặc đang đền bù giải tỏa... trong vùng Hà Nội mở rộng sẽ dừng lại để chờ về Hà Nội được hưởng các chính sách cao hơn là không chính xác.