Vùng lâm đồng có lắp được truyền hình kĩ thuật sồ vtc ?

Gốc
Cho em hỏi vùng lâm đồng có lắp được truyền hình kĩ thuật số mặt đất vtc không?

Tin nóng

Tin mới